Drenthe op Twitter

TOPprogramma
 

Het Midden- en Kleinbedrijf (MKB) is de motor van de Drentse economie. Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven, inclusief zzp'ers, is MKB. De provincie wil extra inzetten op ondersteuning en stimulering van het Drentse MKB, aanvullend op wat er al geregeld is vanuit het provinciale Kader voor Economische Investeringen (KEI) en andere partijen.

Vanuit deze gedachte is het TOPprogramma samengesteld met bijeenkomsten, webinars en telefonische ondersteuning. In het programma worden thema's, doelgroepen, activiteiten, fase van ondernemerschap etc. duidelijk vermeld. Meer informatie kun je vinden op www.ikbendrentsondernemer.nl.